Tuanku Imam Bonjol “Gading yang Bertuah”

“Jika orang berkata bahwa tidak ada gading yang tak retak, maka saya telah melihat kehidupan Tuanku Imam Bonjol dari segala segi yang dapat saya lihat karena perjuangan beliau serasa kejadian kemarin. Maka saya tidak melihat ada retaknya. Beliau adalah gading yang bertuah” – Mohammad Yamin –

Apa yang dikatakan oleh Muhammad Yamin itu dapat diterima, apabila kita pelajari dengan seksama riwayat perjuangan Tuanku Imam. Dia mencampungkan diri ke dalam gerakan Paderi, setelah sampai seruan Tuanku Nan Renceh dari Kamang ke Bonjol. Dan Tuanku Nan Renceh menerima pula pelajaran itu daripada tiga Tuanku yang pulang dari Nekkah, membawa pelajaran Tauhid yang suci bersih, menurut pandangan Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ibnu Abdil Wahhab (wahabi). Tampak sekali keseungguhan hati beliau, berusaha supaya pokok ajaran itu dijalankan di Bonjol sendiri, tidak dengan kekerasan sebagaimana yang dilakukan di Kamang dan Agam.

Yang lebih dahulu beliau usahakan ialah menyusun negeri Bonjol, agar didalamnya dapat dilakukan ajaran itu. Didirikan Masjid yang besar, disamping itu disusun pula persatuan yang teguh antara pemangku adat yaitu Ninik Mamak dengan Tuanku-tuanku Ulama. Diadakan Raja empat Sela, dua dari kalangan adat dan dua dari kalangan Syara’. Supaya berlakulah pepatah adat “Syara yang mengata, adat yang memakai.”

Perjuangan beliau untuk mencapai tujuan, agar hukum dan ajaran agama berlaku kedalam masyarakat. Berlakunya ajaran agama tidaklah mungkin lancar kalau tidak terdapat kesatuan yang rapat diantara ulama dengan ninik mamak. Adat itu hendaklah diberi jiwa tauhid yang murni. Kekuasaan yang dipunyai oleh ninik mamak adalah alat yang sebaik-baiknya buat memperdalam pengaruh agama kedalam masyarakat. Sebab itu Datuak Bendaro adalah seorang ninik mamak yang menjadi pengikut setia sampai mati dari Tuanku Imam.

Kekerasan yang dilakukan oleh Tuanku Nan Renceh, sampai membunuh Uncu sendiri karena melanggar hukum, tidaklah beliau sukai. Membunuh keturunan-keturunan bangsawan, sebagai yang dilakukan Tuanku Lintau, tidak pula beliau setujui. Yang penting bagi beliau adalah, memasukkan pelajaran agama sampai mendalam dihati orang-orang yang terkemuka itu. Yang beliau cari ialah pengaruh rohaniah yang mendalam, sehingga didalam Kota Bonjol yang beliau dirikan itu, masjid ramai oleh orang yang datang berguru dari seluruh plosok Minang dan Mandahiling.

Bonjol dibuatnya sebagai contoh dari sebuah negeri yang disana “adatnya kawi, syara’nya lazim.” Dan “Alim sekitab, besar seandika, penghulu seundang-undang.”

Hukum asli yang telah ada, tidaklah beliau tinggalkan. Bolehlah kita lihat. Jika raja-raja dan orang besar Indonesia abad kedelapan dan kesembilan belas, berperang melawan Belanda karena menurut suatu susunan negeri dengan memakai raja, yang kadang0kadang pemimpin-pemimpin itu sendiri menjadi raja, sultan, amirul mukminin, seperti Pangeran Diponegoro, maka Tuanku Imam memakai dasar yang asli (asali) di Minangkabau, yaitu “Kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu, penghulu beraja kepada mufakat.” Maka kata mufakat itulah yang harus diisi dengan kehendak agama Islam.

Tentang kedudukan beliau sendiri dalam susunan itu, tidaklah beliau tuntut. Dia tidak meminta menjadi Yang Dipertuan Pagaruyuang, sebab dia tidak berdarah Raja. Diapun tidak menjadi diktator ulama, yang menentukan halal dan haram dan tidak boleh dibantah. Beliau hanya meminta supaya agama itu dirasakan dan diresapkan didalam hati sanubari dan dibuktikan dalam perbuatan dan dijelmakan dalam susunan masyarakat. Beliau sedia bersahabat, dengan Kompeni Belanda sekalipun, asal saja susunan masyarakat beragama itu tegak dan jangan diganggu.

Kalau ini kita pelajari, memang beginilah intisari dari kehendak Islam. Islam tidak mempersoalkan bagaimana susunan satu negara. Republik-kah atau kesultanan. Islam hanya mengemukakan Syara(kata mufakat), artinya agar segala urusan kenegaraan itu dimusyawarahkan. Oleh sebab itu naiknya Tuanku Imam dalam pandangan seluruh penduduk Lembah Alahan Panjang, adalah kenaikan yang wajar, yang tidak dicampuri ambisi politik sedikit juga. Penduduk negeri ninik mamak dan ulama memandang tidak ada orang lain yang layak dijadikan “Tuanku” dan “Imam” dan kepala dari “Raja Empat Sela”, melainkan beliau sendiri.

Demikian juga seluruh Tuanku dan ulama di Minangkabau, akhirnya tidak pula menampak ada di kalangan mereka yang suci bersih, yang dapat menjadi pulang tempat mengadu, selain Tuanku Imam sendiri. Sehingga Tuanku Nan Renceh berulang datang ke Bonjol meminta berkat pangestu beliau.

Dalam tingkat-tingkat keagamaan yang disusun menurut Adat di Minangkabau, beliau naik sejak dari bawah. Nama kecilnya Ahmad Syahab, setelah mulai berilmu, diberi gelar “Peto” (Pandita) Syarif Mudo, akhirnya sampai dipuncak dengan gelar Tuanku Imam. Setelah itu bergelar Malim (mualim) Besar, setelah itu Tuanku, Imam itu mempunyai dua fungsi, pertama  Imam ibadat didalam negeri, kedua Imam dalam perang.

Tasbih, alatnya buat dzikir mengingat Tuhan, ada dalam tangannya yang kiri, dan pedang buat menjaga hukum dan kehendak agama, ada dalam tangan kanannya. Bila orang bertemu dengan dia, walau musuh sekalipun, seperti Kolonel Elout, ketika kedatangannya mencoba menaklukkan Bonjol yang pertama, tatkala berjumpa dengan Tuanku Imam, terpaksa berlaku hormat dan menyambut beliau dengan penuh khidmat. Sebab pada wajahnya terlihat bayangan suatu pribadi besar yang patut dihormati. Waktu itu Kolonel Elout meminta Tuanku Imam menentukan siapa penggantinya, sebab beliau telah tua. Dengan senyum yang penuh arti, beliau menyerahkan urusan itu kepada Kolonel Elout. “saya serahkanlah kepada tuan memilihnya, sebab pilihan tuan jugalah yang akan berlaku.”

Tapi orang tua yang tawadhu’ tunduk dengan tidak melepaskan tasbih itu, bertukar menjadi harimau yang galak, bertempur mengayunkan pedangnya ke kiri-kanan, seketika kemudian ternyata di khianati musuh.

Setelah kejatuhan bonjol yang pertama, beliau telah mengundurkan diri. Tetapi setelah nyata bahwa kehormatan agama tersinggung, masjid dijadikan tangsi serdadu, timbullah amarah beliau, dan beliau mengambil pimpinan kembali, padahal usianya sudah 60 tahun. Sejak itu beliau tidak pernah takhluk dan tidak pernah menyerah, beliau hendak mati dalam pertempuran. Dalam perang merebut Bonjol yang kedua, 17 liang luka-luka mengenai badannya.

Penangkapan pada dirinya hanya dapat dilakukan dengan tipu daya. Tidak heran jika setelah dia dipindahkan ke Betawi (Jakarta), dan tinggal di Kampung Bali, lekas sekali pengaruhnya  berurat disana. Terpaksa dipindahkan ke Cianjur. Disana lekas pula tertanam pengaruhnya. Karena Umat Islam di Cianjur menghormatinnya sebagai seorang ulama. Akibatnya dia dikirim ke ambon. Disana pun beliau dikeramatkan orang. Kemudian ke Lutak Manado. Setiap pagi hari Senin, beliau disuruh pergi apel ke kantor Residen di Manado. Ter”pulau”lah Kampung Lutak itu sampai sekarang menjadi kampung orang Islam diantara kampung-kampung orang kristen. Disana terdapat bekas suarau tempat beliau mengajar dulu, sekarang menjadi tanah pekuburan. Sekarang telah dibina makam beliau di pinggir Kali Lutak, yang deras airnya, sehingga kedengaran gemericiknya air dari makam pusara itu. Dipinggir kali itu terdapat sebuah batu hampar putih, tempat beliau melakukan shalat lima waktu. Gemerincik air di Sungai Lutak yang deras itu, mengingatkan kita kepada derasnya air mengalir sejak dari Lembah Alahan Panjang menuju samudera Indonesia.

Semangat Tuanku Imam dalam perjuangan untuk agama dan tanah air, tetaplah memberikan inspirasi bagi pejuang dari kalangan didikan agama di zaman kita sekarang ini.

Sumber Tulisan :

Dari Perbendaharaan Lama, Karya : Prof. Dr. Hamka

Yang berjudul : Tuanku Imam Bonjol

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.